LÊ NGỌC THẮNG

Giám Đốc Giải Pháp Cloud

Ông Lê Ngọc Thắng có 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu tư vấn, xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng viễn thông, Data Center và hạ tầng Cloud. Ông đã từng làm việc tại một số tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế như: Tập đoàn viễn thông Quân Đội Viettel, Tập đoàn công nghệ CMC, Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông ZTE. Ông đã từng tham gia tư vấn và triển khai tại một số dự án lớn của: Viettel, Doji, VNPT, Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Đại Học Hà Nội, xây dựng hệ thống Ai nhận diện hình ảnh kiểm soát an toàn, an ninh của Tập đoàn Xuân Thiện…

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Với tâm huyết nghề nghiệp và sản phẩm dịch vụ chất lượng Quốc tế, chúng tôi khát vọng trở thành đối tác uy tín toàn cầu sát cánh cùng các Doanh nghiệp trên con đường hiện đại hoá công tác quản trị, điều hành để phát triển bền vững, hội nhập vươn xa.
z5185434124792 806c257de6eb05de062b3fc3b6cc133c

LÊ VIẾT TRƯỜNG

Tổng Giám Đốc

pham van tu

PHẠM VĂN TỤ

Giám Đốc R&D

z5192348120410 961766389d93ff42f6e7291eb2dba2e0

NGUYỄN MẠNH TOÀN

Giám Đốc Sản Xuất

z5186349910804 fc685ef1de4a84bf9af16384c1720195

TS. Nghiêm Hoàng Linh

Giám Đốc AI

z5185505722795 f776dc0a6299b98755bd1d150e6e6704

ĐỒNG TIẾN DŨNG

Giám Đốc Kinh Doanh

z5193169547708 ee4b766082a87eb369094863c7665cf3

LÊ NGỌC THẮNG

Giám Đốc Giải Pháp Cloud

z5186318299781 cb7405fa0bbd8ec08da8d2104df7bcfe

HÀ QUỐC THẠCH

Tư Vấn Cấp Cao

vulambang

vũ lâm Bằng

Tư Vấn Cấp Cao

nguyen kim cuong

TS. NGUYỄN KIM CƯƠNG

Tư Vấn Cấp Cao