Quản lý hệ thống phân phối DMS là gì? Lợi ích khi sử dụng DMS

Hệ thống DMS

DMS là giải pháp phần mềm quản lý hệ thống phân phối sản phẩm trực tuyến có thể áp dụng cho: nhà sản xuất-đại lý-đại lý-cửa hàng bán lẻ. Hệ thống phần mềm quản lý hệ thống phân phối DMS sẽ giúp nhà phân phối quản lý hoạt động phân phối hàng hóa ra thị

document.getElementById('#phone-vr').click(function(){ alert(1); })