Ứng dụng của phần mềm ERP trong logistics

ERP Logistics khác biệt với ERP tiêu chuẩn

Với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động quản lý kho bãi của các doanh nghiệp thương mại và logistics ngày càng trở nên phức tạp, trong đó quan trọng nhất là việc lưu trữ và kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, phần mềm