Phần mềm hệ thống APS là gì?

Phần mề APS là gì?

Phần mềm hệ thống APS là gì? Chắc hẳn nhiều người vẫn còn mơ hồ về APS.  APS – viết tắt của từ Advanced Planning and Scheduling. Hiểu nôm na là phần mềm lập kế hoạch và điều hướng  sản xuất. Đây được coi là hệ thống tiến tiến trong sản xuất. Với khả năng

Phần mềm hệ thông APS là gì?

Phần mề APS là gì?

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp sản xuất cần phải tìm ra những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu suất sản xuất là điều tất yếu. Nó không chỉ giúp giảm thiểu chi phí mà còn là để đáp ứng nhu

document.getElementById('#phone-vr').click(function(){ alert(1); })