SAP S/4HANA và SAP Business One: Giải pháp ERP nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn

nên sử dụng SAP S/4HANA hay SAP Business One

Hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý tài nguyên thông minh. Vì vậy, hai giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp được nhắc đến và nghiên cứu nhiều nhất hiện nay là SAP Business One (SAP B1) và SAP S/4HANA (SAP

document.getElementById('#phone-vr').click(function(){ alert(1); })