SAP S4/ Hana là gì? Lợi ích của việc chuyển đổi SAP S4/ Hana

SAP giúp tính giá thành sản phẩm chính xác

Phân tích dữ liệu là một quy trình quan trọng trong quy trình quản lý doanh nghiệp ngày nay và SAP S/4HANA là một trong những hệ thống hỗ trợ điều đó. Giải pháp SAP ERP được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, mặc dù nhiều người vẫn chưa biết nhiều