Phần mềm kế toán ERP tiết kiệm Chi Phí – Nguồn lực cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán ERP đều là các công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả. Trong khi phần mềm kế toán tập trung vào xử lý các nhiệm vụ liên quan đến tài chính và kế toán, thì hệ thống ERP được biết đến như một giải pháp tổng thể, bao gồm quản lý hầu hết các hoạt động của các phòng ban trong doanh nghiệp, bao gồm tài chính – kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, và nhiều khía cạnh khác.

Phần mềm kế toán ERP là gì?

Phần mềm ERP trong lĩnh vực kế toán là một công cụ hữu ích được tích hợp vào giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) để hỗ trợ quản lý tài chính và kế toán. Mọi hoạt động và nhiệm vụ trong quá trình kinh doanh thường liên quan đến các giao dịch tài chính và kế toán. Do đó, phân hệ tài chính kế toán trong ERP đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quản lý doanh nghiệp

Phần mềm kế toán ERP là gì?
Phần mềm kế toán ERP là gì?

.

Hệ thống ERP thực hiện việc kết nối dữ liệu một cách liên tục giữa các bộ phận, đồng bộ hóa thông tin từ mọi nguồn trong doanh nghiệp. Phần mềm kế toán ERP này tự động kế thừa dữ liệu từ các phòng ban khác một cách chặt chẽ và chính xác. Hơn nữa, thông tin từ các bộ phận trong doanh nghiệp được cập nhật một cách nhanh chóng trên hệ thống, giúp tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên kế toán và cho phép các nhà quản lý dễ dàng theo dõi và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa phần mềm ERP và hệ thống phần mềm kế toán độc lập

Phần mềm kế toán độc lập và phần mềm kế toán trong hệ thống ERP đều là các công cụ hỗ trợ quản lý tài chính và kế toán trong doanh nghiệp. Mặc dù chúng có một số điểm tương đồng, nhưng cũng tồn tại những khác biệt quan trọng. Thậm chí, thuật ngữ “phần mềm kế toán” và “phần mềm ERP” thường bị nhầm lẫn và sử dụng thay thế cho nhau. Trong thực tế, phần mềm kế toán là một phần con của hệ thống ERP. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng, hãy cùng xem xét 5 yếu tố sau đây.

 • Giải pháp ERP cung cấp một quản lý toàn diện cho doanh nghiệp, với các chức năng bao gồm tài chính kế toán, báo cáo tài chính, quản lý bán hàng, mua hàng, tồn kho, CRM, HRM, và nhiều khía cạnh khác. Trong khi đó, phần mềm kế toán độc lập thường hạn chế về khả năng cung cấp các tính năng đặc thù cho các doanh nghiệp và thường cần phải kết nối với các hệ thống bên thứ ba.
 • ERP có khả năng quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch sản xuất, và nhiều chức năng quản lý khác, trong khi phần mềm kế toán độc lập thường không cung cấp hoặc hạn chế khả năng quản lý sản xuất.
 • ERP bao gồm các chức năng quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng, trong khi phần mềm kế toán độc lập thường không có hoặc hạn chế các chức năng này.
 • Hệ thống ERP cho phép hợp nhất dữ liệu từ các đơn vị thành viên khác nhau của doanh nghiệp, bằng cách tập trung dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu duy nhất. Phần mềm kế toán độc lập thường không có tính năng hợp nhất dữ liệu một cách dễ dàng.
 • ERP đồng bộ dữ liệu trên một cơ sở dữ liệu duy nhất và cho phép truy cập dữ liệu theo thời gian thực từ bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào. Phần mềm kế toán độc lập thường không cung cấp khả năng kết nối dữ liệu theo thời gian thực của tất cả các phòng ban.

Các phân hệ trong phần mềm kế toán ERP SAP B1

Các phân hệ trong phần mềm kế toán ERP SAP B1 cung cấp một loạt các chức năng quan trọng để quản lý tài chính và kế toán trong một doanh nghiệp. Dưới đây là một số phân hệ cụ thể và sự diễn giải về chúng:

 • Kế toán tổng hợp: Phân hệ này quản lý toàn bộ quá trình kế toán tổng hợp của doanh nghiệp, bao gồm việc ghi sổ, lập báo cáo tài chính, và theo dõi tình hình tài chính tổng thể.
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay: Chức năng này giúp theo dõi và quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cũng như các khoản vay mà doanh nghiệp có.
 • Kế toán công nợ phải thu: Quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp đang chờ khách hàng thanh toán.
 • Kế toán công nợ phải trả: Quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các đối tác và nhà cung cấp.
 • Kế toán hàng tồn kho: Theo dõi và kiểm soát tồn kho, bao gồm nhập, xuất, và kiểm tra tình trạng kho hàng.
 • Kế toán tài sản cố định: Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp, bao gồm việc ghi nhận, khấu hao, và theo dõi giá trị tài sản.
 • Kế toán công cụ dụng cụ: Theo dõi và quản lý các công cụ, dụng cụ, và tài sản khác mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh.
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất: Quản lý chi phí sản xuất và tính toán giá thành của sản phẩm.
 • Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp: Tính toán chi phí và giá thành cho các dự án và công trình xây lắp.
 • Kế toán đơn vị chủ đầu tư: Quản lý tài chính và kế toán cho các đơn vị chủ đầu tư hoặc dự án riêng lẻ.
 • Báo cáo quản trị theo các trường do người dùng tự định nghĩa: Cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh các báo cáo quản trị dựa trên các chỉ số và thông tin cụ thể mà họ quan tâm.
 • Quản trị phí: Giúp doanh nghiệp quản lý và kiểm soát các loại phí và chi phí khác nhau.
 • Báo cáo thuế: Hỗ trợ việc tính toán và báo cáo thuế đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, phần mềm kế toán ERP hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong các hoạt động, nghiệp vụ kế toán. Qua đó, giúp doanh nghiệp tối ưu được chi phí và nguồn lực tham gia.

 

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

document.getElementById('#phone-vr').click(function(){ alert(1); })