Giải pháp kho thông minh

Dịch vụ của chúng tôi

Warehouse Execution System

Hệ thống thực hiện kho hàng là hệ thống máy tính được sử dụng trong các nhà kho và trung tâm phân phối để quản lý và điều phối luồng vật chất của sản phẩm từ khi nhận hàng đến khi vận chuyển.

Xem chi tiết

WMS

Hệ thống quản lý kho là một phần mềm ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi các chuyển giao và lưu trữ các nguồn lực sẵn có.

Xem chi tiết

Pick To Light

Pick to light có tên gọi khác hệ thống DPS (Digital Picking System) là một hệ thống kết hợp giữa máy tính và các modules phát tín hiệu ánh sáng nhằm hỗ trợ các quy trình trong các nhà kho.

Xem chi tiết