Định không viết đâu nhưng ngứa nghề lại viết !

chipheo

Định không viết đâu nhưng ngứa nghề lại viết ! Nhiều người hỏi tôi so sánh các giải pháp ERP của SAP với MS / Infor / Exact / Epicor / QAD. Tôi không đủ thời gian để có thể học thuộc được hết những giải pháp này. Nhưng trong số đó có những giải