Senior SAP Consultant

Thông tin vị trí tuyển dụng Chức danh/Vị trí: Chuyên viên Số lượng tuyển: 03 Lương: Thỏa thuận Địa điểm làm việc: Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Mô tả công việc Khảo sát nhu cầu của khách hàng, lấy yêu cầu về…

Mobile Application Developer

Thông tin vị trí tuyển dụng Chức danh/Vị trí: Chuyên viên Số lượng tuyển: 02 Lương: Thỏa thuận Địa điểm làm việc: Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Mô tả công việc Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng iOS,…

Web Application Developer

Thông tin vị trí tuyển dụng Chức danh/Vị trí: Chuyên viên Số lượng tuyển: 02 Lương: Thỏa thuận Địa điểm làm việc: Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Mô tả công việc Xây dựng và phát triển hệ thống liên quan đến khối…

TUYỂN DỤNG PRE-SALES

Thông tin vị trí tuyển dụng Chức danh/Vị trí: Chuyên viên Số lượng tuyển: 01 Lương: Thỏa thuận Địa điểm làm việc: Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Mô tả công việc Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn ERP (Đặt biệt SAP…

Kế Toán Tổng Hợp

Thông tin vị trí tuyển dụng Chức danh/Vị trí: Nhân viên Số lượng tuyển: 01 Lương: Thỏa thuận Địa điểm làm việc: Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, Đường Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Mô tả công việc Lập các báo cáo: Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, thuế…